Lokaty bankowe i ich rodzaje

Niemal każdy szuka sposobu na uzbieranie oszczędności, które pozwolą na spokojne przeżycie starości, wykupienie wymarzonej wycieczki czy prezentu. Banki i inne instytucje oferują nam rożne narzędzia umożliwiające oszczędzanie pieniędzy. Jedną z takich możliwości są lokaty. Zatem, czym jest lokata? Lokata jest przeciwieństwem pożyczki. Jest to umowa zawierana przez klienta z instytucja bankową, zgodnie z którą klient przekazuje na określony czas swoje pieniądze tejże instytucji.

Z kolei instytucja finansowa w zamian za przekazane pieniądze przekazuje klientowi zysk w postaci odsetek. Oczywiście odsetki zostają naliczane po upływie wskazanego okresu czasu. W takiej sytuacji lepiej pamiętać, że przedterminowe zerwanie lokaty może sprawić brak wypłaty odsetek. Odsetki stanowią pewien procent przekazywanej sumy na lokatę. Zakłada się, że im dłuższy okres lokaty tym większe odsetki.

Instytucje finansowe oferują lokaty rożnego typu. Najczęściej wyróżnia się lokaty:

- długoterminowe(zobowiązania dłuższe, powyżej roku), jednak rzadko kiedy oferowane są lokaty powyżej 6 lat.

Dodatkowo można wyróżnić lokaty z uwzględnieniem zasobności portfela osoby chcącej założyć lokatę i wtedy wyróżnia się lokaty dla osób majętnych (rentierskie), dla przedsiębiorców to lokaty overnight, dla osób potrzebujących większej elastyczności finansowej jak lokaty progresywne, z kolei dla posiadaczy zasobów w walucie obcej oferowane są lokaty walutowe. Oczywiście lokaty bankowe to także lokaty dwuwalutowe, które umożliwiają przewalutowanie złożonych pieniędzy na alternatywną walutę. Możliwe jest również założenie lokat z dopłatą, która pozwala na dopłacanie pewnej sumy pieniędzy podlegającej także oprocentowaniu od momentu wpłaty.

Warto podkreślić, ze lokaty bankowe należą do najczęściej wybieranych produktów bankowych, których celem jest pomnażanie naszych oszczędności. Są to ulubione produkty depozytowe Polaków. Oprocentowanie danej lokaty jest uzależnione od jej rodzaju. Do zalet lokat zalicza się jej prostą konstrukcję oraz bezpieczeństwo. Jest to sposób powiększenia majątku pozbawiony ryzyka związanego z np. z funduszami inwestycyjnymi czy akcjami na giełdzie. Lokaty można idealnie dopasować do potrzeb osób majętnych, do przedsiębiorców, osób wymagających sporej elastyczności czy potrzebujących rozdysponować majątek w walucie. Ważną zaletą lokat jest możliwość negocjowania wysokości oprocentowania czy innych warunków lokat w zależności od posiadanych sum klienta. Z kolei lokaty z uwagi na rodzaj oprocentowania możemy podzielić na lokaty o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu czy oprocentowaniu wynegocjowanym z bankiem. Dzięki takiej różnorodności każdy klient znajdzie coś dla siebie.

marzena

Nowe komentarze

Szukaj

Archiwum