Cesja polisy

Kredyt hipoteczny, a cesja polisy

Z kredytem hipotecznym związana jest cesja polisy. Wiele osób o niej nie wie, a jeśli wie nie jest w stanie dokładnie określić czym ona jest i jak działa. Bank, jeżeli pożycza nam pieniądze ryzykuje, że tego kredytu nie spłacimy. Potrzebne jest mu zabezpieczenie. W przypadku kredytu hipotecznego zawsze musimy wykupić polisę nieruchomości. Nieruchomość banki najczęściej każą ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych. Można dodatkowo dokupić pakiet rozszerzony i ubezpieczyć nieruchomość także od kradzieży. Bank co ważne wymaga, aby suma ubezpieczenia była co najmniej taka jaka jest kwota naszego kredytu. Mając wykupioną polisę na życie bank zaproponuje nam niższa marże, albo mniejszą prowizję. Dzieje się tak dlatego, że bank wiedząc, ze jest wykupiona polisa na życie zmniejsza swoje ryzyko kredytowe. Im wyższe będzie ryzyko, że nie spłacimy kredytu tym koszta tego kredytu będą większe. Mając ubezpieczenie w sytuacji kryzysowej bank otrzyma równowartość pożyczonych środków z wykupionej przez nas polisy. Kredyt hipoteczny można ubezpieczyć samemu lub wybrać ofertę polisy z banku. Wybierając to drugie nie trzeba samemu poszukiwać odpowiedniego ubezpieczenia. Możliwość wykupienia ubezpieczenia w banku nosi nazwę bankassurance.

Cesja praw z ubezpieczenia

Cesja jest przeniesieniem praw na bank. Zakładając kredyt hipoteczny trzeba wykupić ubezpieczenie i dokonać cesji. Składkę polisy opłaca kredytobiorca, ale w przypadku, kiedy nasza nieruchomość ulegnie zniszczeniu odszkodowanie trafi nie do nas, ale do banku. Jeżeli nie dokonamy cesji bank nałoży na nas karę finansową. Weźmy taką sytuację, kiedy nasze mieszkanie całkowicie się spali. Cesja ma zabezpieczyć nas przed sytuacja, kiedy stracimy dach nad głową i przyjdzie nam jeszcze do spłacenia kredyt. W takiej sytuacji Ban otrzyma z ubezpieczenia tyle pieniędzy ile jeszcze zostało do spłacenia w ramach kredytu, zaś resztę otrzyma kredytobiorca. Jeżeli nasz mieszkanie było ubezpieczone na trzysta tysięcy złotych, a my spłaciliśmy już dwieście tysięcy złotych to tyle dostaniemy my, a pozostałe sto tysięcy trafi do banku.

Warto ubezpieczać nieruchomości przed zdarzeniami losowymi

Ubezpieczenie jest bardzo ważne i trzeba o nim pamiętać. Bez niego nie byłoby mieszkania i do tego duży kredyt do spłacenia. W przypadku niewielkiej szkody bank może zrezygnować z wypłacenia mu odszkodowania i zostawić je nam, abyśmy mogli dokonać remontu i naprawić wyrządzone szkody. Cesja praw na bank zazwyczaj obowiązuje, aż do momentu, kiedy całkowicie spłacimy kredyt. Po spłaceniu kredytu i tak warto dalej mieć ubezpieczoną swoją nieruchomość. Dobrze jest być zabezpieczonym przed nieszczęśliwymi wypadkami, a takich jak wiadomo nigdy nie można przewidzieć. Po spłaceniu kredytu dobrze jest na nowo sprawdzić oferty ubezpieczenia i wybrać taką, która w danej chwili będzie najkorzystniejsza. Ubezpieczenie to ochrona.

marzena

Nowe komentarze

Szukaj

Archiwum