Progresja w oszczędzaniu

Oszczędności warto możliwie najszybciej powiększać, a zasada progresji w oszczędzaniu sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ pozwala wykorzystać potencjał procentów składanych. Progresja w oszczędzaniu wymaga oczywiście dużej systematyczności, generowania dodatkowych dochodów, a przede wszystkim odkładania bieżącej konsumpcji na później, ale taka strategia opłaca się zdecydowanie. W artykule porozmawiamy o największym potencjale wynikającym z progresywnego oszczędzania.

Progresja w oszczędzaniu to najpopularniejsza strategia inwestorów indywidualnych z dłuższym stażem. Procent składany wynika z budowania coraz większej bazy kapitałowej. Progresja w oszczędzaniu polega zatem na stałym uzupełnianiu oszczędności i inwestycji bieżącymi dochodami, a także na odsunięciu konsumpcji w dość dłuższym terminie. Strategia nie ma w ogóle żadnego ryzyka. Przy niskich stopach procentowych możesz zwiększyć progresję, aby wyrównać straty, natomiast przy wysokich stopach procentowych nieco sobie odpuścić, w zależności od potrzeb. Większość banków detalicznych posiada w katalogu lokaty progresywne, w których idea to stopniowanie oprocentowania, im dłużej utrzymujesz środki na depozycie oszczędnościowym. Jeżeli utrzymasz środki wystarczająco długo, wtedy wchodzisz automatycznie na najwyższe progi oszczędnościowe. Progresywne oszczędzanie pozwala na zbudowanie pozytywnych nawyków ekonomicznych. Odsunięcie konsumpcji w czasie to podstawa udanych inwestycji, a także opcja zapobiegania kryzysom ekonomicznym w przyszłości. Lokaty progresywne możesz zakładać w dłuższych, czy krótszych terminach. Do niektórych z nich w międzyczasie wystarczy dokładać pieniądze, aby zyskiwać jeszcze więcej.

System progresji w oszczędzaniu daje wiele satysfakcji, pozwala na generowanie coraz większych zysków w tym samym czasie, a jednocześnie uczy pozytywnych nawyków w kreowaniu nadwyżek kapitałowych na poziomie budżetu gospodarstwa domowego. Nie chodzi tylko o zakładanie lokat progresywnych dostępnych praktycznie w każdej ofercie banku detalicznego, ale o podejście do stałej progresji w oszczędzaniu, która z czasem przekłada się na spory potencjał całkowitej niezależności ekonomicznej. Co myślisz o podobnej strategii oszczędzania?

marzena

Nowe komentarze

Szukaj

Archiwum