Podstawowe pojęcia związane z kredytem hipotecznym

Niejednemu z nas może się wydawać, że temat kredytu hipotecznego jest bardzo zawiły i niezrozumiany. Aby zapoznać się z mechanizmem jego działania warto uzmysłowić sobie szereg pojęć które go charakteryzują. Najważniejsze z nich to:

  • Bank hipoteczny – instytucja finansowa która świadczy swe usługi na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Tego typu instytucje od tradycyjnej bankowości wyróżnia finansowanie z tytułu list zastawnych
  • Kredyt hipoteczny – rodzaj kredytu celowego, którego zabezpieczenie stanowi nieruchomość
  • BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej – stanowi spis zaciągniętych zobowiązań, zarówno tych z przeszłości jak i obecnych, jest wykazem tego w jaki sposób kształtowało się spłacanie kredytów i pożyczek przez każdego kredytobiorcę, negatywna opinia z BIK uniemożliwia ponowne zaciągniecie zobowiązania przez klienta banku
  • Historia kredytowa – w najwiekszym skrócie jest przeszłość kredytowa klienta, czyli suma zaciągniętych przez niego kredytów i pożyczek wraz ze stosowną informacją na temat stopnia wywiązywania się z umów wiążących w przeszłości
  • Harmonogram spłaty kredytu – czyli plan, zgodnie z którym potencjalny kredytobiorca zobligowany jest do regulowania rat zobowiązania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie kredytowej,
  • Decyzja kredytowa – dokument wystawiany przez instytucję kredytową, na skutek analizy zdolności i historii kredytowej klienta, wyrażający zgodę lub odmowę udostępnienia środków finansowych w formie kredytu, o który wnioskował
  • Naprzemienne finansowanie – schemat finansowania polegający na zasilaniu inwestycji przez środki pochodzące z kredytu i własne środki kredytobiorcy
marzena

Charakterystyka kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy to najbardziej typowy przykład kredytu celowego, oznacza to że można go wziąć tylko na zakup samochodu co jest przeciwieństwem kredytu gotówkowego, który jest kredytem konsumpcyjnym co oznacza że możemy przeznaczyć pieniądze z niego pozyskane na dowolny cel konsumpcyjny.

W stosunku do innych produktów finansowych mających na celu pomoc w finansowaniu zakupów kredyty samochodowe są stosunkowo nisko oprocentowane jednak jest to okupione wieloma cechami negatywnymi, do których z jednej strony należy duża ilość formalności i biurokracji gdzie trzeba dostarczyć bardzo dużą ilość dokumentów. Czas jaki jest potrzebny na uzyskanie pieniędzy z kredytu samochodowego jest adekwatny do ilości dokumentów jakie trzeba dostarczyć co jest kolejnym przeciwieństwem do kredytów gotówkowych i pożyczek, które łatwo jest otrzymać ale za to są niezwykle kosztowne. Inną dość negatywną cechą kredytów samochodowych jest konieczność zabezpieczenia. Banki w tym przypadku zabezpieczają się co najmniej na dwa sposoby. Pierwszym jest wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu przez co bank staje się współwłaścicielem pojazdu, co bezpośrednio skutkuje brakiem możliwości sprzedaży samochodu bez wiedzy i zgody banku. Drugim zabezpieczeniem ze strony banku jest konieczność ubezpieczenia AC, gdzie jeśli samochód ulegnie zniszczeniu lub kradzieży pieniądze z ubezpieczenia trafią do banku.

marzena

Nowe komentarze

Szukaj

Archiwum