Poszukiwania kredytu samochodowego – jak przeprowadzić?

Niewątpliwie wiele osób może być zainteresowanych kredytem samochodowym. Jednym z ważnych elementów całego procesu jest tutaj dosyć oczywista kwestia, czyli poszukiwania ofert z tego obszaru tematycznego. Ważne jest to, aby były one przeprowadzone w umiejętny sposób. Z pewnością niektórzy zastanawiają się, co to oznacza. Dzisiaj przyjrzymy się przez chwilę temu zagadnieniu.

marzena

Podstawowe pojęcia związane z kredytem hipotecznym

Niejednemu z nas może się wydawać, że temat kredytu hipotecznego jest bardzo zawiły i niezrozumiany. Aby zapoznać się z mechanizmem jego działania warto uzmysłowić sobie szereg pojęć które go charakteryzują. Najważniejsze z nich to:

  • Bank hipoteczny – instytucja finansowa która świadczy swe usługi na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Tego typu instytucje od tradycyjnej bankowości wyróżnia finansowanie z tytułu list zastawnych
  • Kredyt hipoteczny – rodzaj kredytu celowego, którego zabezpieczenie stanowi nieruchomość
  • BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej – stanowi spis zaciągniętych zobowiązań, zarówno tych z przeszłości jak i obecnych, jest wykazem tego w jaki sposób kształtowało się spłacanie kredytów i pożyczek przez każdego kredytobiorcę, negatywna opinia z BIK uniemożliwia ponowne zaciągniecie zobowiązania przez klienta banku
  • Historia kredytowa – w najwiekszym skrócie jest przeszłość kredytowa klienta, czyli suma zaciągniętych przez niego kredytów i pożyczek wraz ze stosowną informacją na temat stopnia wywiązywania się z umów wiążących w przeszłości
  • Harmonogram spłaty kredytu – czyli plan, zgodnie z którym potencjalny kredytobiorca zobligowany jest do regulowania rat zobowiązania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie kredytowej,
  • Decyzja kredytowa – dokument wystawiany przez instytucję kredytową, na skutek analizy zdolności i historii kredytowej klienta, wyrażający zgodę lub odmowę udostępnienia środków finansowych w formie kredytu, o który wnioskował
  • Naprzemienne finansowanie – schemat finansowania polegający na zasilaniu inwestycji przez środki pochodzące z kredytu i własne środki kredytobiorcy
marzena

Nowe komentarze

Szukaj

Archiwum